Foto: Dana Dijkgraaf

Platform Arnhem Klimaatbestendig

Sinds 1 februari huist in de Beekzaal van Molenplaats Sonsbeek een nieuwe ‘inwoner’: het Platform Arnhem Klimaatbestendig. Wat doen ze en wie zijn ze?

 

Arnhem Klimaatbestendig inspireert en activeert Arnhemmers om samen de stad meer klimaatbestendig te maken. Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat de zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte leidt tot vermindering van comfort en het functioneren van mensen en het brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

 

Onder andere door verharde oppervlaktes af te koppelen van de riolering, hemelwater beter te benutten en door het ontstenen en vergroenen van verharde gebieden, kunnen de gevolgen van klimaatverandering in de stad verminderd worden. Arnhem Klimaatbestendig informeert inwoners van de stad via de website en sociale media kanalen, maar bijvoorbeeld ook door actief bij bewonersavonden en wijkevenementen langs te gaan. Iedere twee maanden organiseert het platform een Klimaatcafé rondom een actueel thema.

 

Platform Arnhem Klimaatbestendig bestaat uit de volgende organisaties: 

Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, Gemeente Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Netwerk Groen Arnhem, Le Far West landschapsarchitectuur, ROETEplannen, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel.

 

Voor meer info: www.arnhemklimaatbestendig.nl

Bert Roete

Bert (rechts) is stedenbouwkundige en is bij Arnhem Klimaatbestendig onder andere verantwoordelijk voor het informeren en begeleiden van bewoners en de algemene communicatie. Bert is 43 en woont in de wijk Molenbeke. Ook zet hij zich actief in voor meer groene daken en regentonnen in Arnhem.

Sanne Blok

Sanne (links) is coördinator van Netwerk Groen Arnhem en procesmanager van Arnhem

Klimaatbestendig. Sanne is 40 en woont in de wijk Angerenstein.

De overige betrokkenen bij Arnhem Klimaatbestendig werken vanuit hun eigen kantoren.

vlindertuin arnhem sonsbeek
sonsbeek
sonsbeek arnhem
sonsbeek arnhem
steile tuin arnhem sonsbeek
sonsbeek arnhem
picknick sonsbeek park
sonsbeek park
sonsbeek park boerderij