Andere organisaties

Molenplaats Sonsbeek richt zich op groen en cultuurhistorie in Arnhem. We geven ook graag aandacht aan andere organisaties die zich hiermee bezig houden.

vlindertuin arnhem sonsbeek
sonsbeek
sonsbeek arnhem
sonsbeek arnhem
steile tuin arnhem sonsbeek
sonsbeek arnhem
picknick sonsbeek park
sonsbeek park
sonsbeek park boerderij
Logo-HistorischeHerberg.png

 

 

Vrienden van Sonsbeek

Vrienden van Sonsbeek is een zelfstandige, ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie die optreedt als hoeder van de publieke waardering voor de parken. Elk kwartaal wordt een ledenblad uitgebracht met informatie over de cultuurhistorie, de flora en fauna en het gebruik van de parken. De Vrienden werken nauw samen met Molenplaats Sonsbeek.

 

IVN Arnhem

IVN Arnhem is een organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt. In parken, landgoederen en in hun eigen buurt. Binnen deze IVN-afdeling zijn zo'n 120 vrijwilligers actief. Ze organiseren excursies, cursussen, wandelingen, lezingen, natuurwerkochtenden en kinderactiviteiten.

 

NIVON Arnhem

Bij NIVON Arnhem staan de kernwaarden natuur en cultuur, ontmoeten, ontspannen en ontwikkeling centraal. Er is een breed aanbod aan cursussen, lezingen en excursies.

De Groene Vos

Stichting De Groene Vos motiveert en inspireert mensen en organisaties tot een duurzame leefstijl.

 

Groen Arnhem

Groen Arnhem is een netwerk van bewoners, organisaties en kennisinstellingen, dat initiatieven op het gebied van fysiek groen en stadslandbouw verbindt, ondersteunt en aanjaagt, om zo de stad verder te vergroenen en de aantrekkelijkheid van Arnhem voor haar bewoners, ondernemers en bezoekers te vergroten.

 

Prodesse Conamur

Het genootschap Prodesse Conamur wil de historische kennis van Arnhem in de meest ruime zin bevorderen. Daartoe worden lezingen gehouden, excursies georganiseerd en een nieuwsbrief en tijdschrift uitgebracht. Ook worden sinds 2010 op initiatief van Prodesse de zogenaamde Historische Herbergen in Molenplaats Sonsbeek georganiseerd.

 

Natuurcentrum Arnhem

Natuurcentrum Arnhem ondersteunt de ontwikkeling van de duurzame samenleving door informatie, lessen en cursussen. Het verzorgt natuur- en milieueducatie voor de basisscholen in Arnhem. Natuurcentrum Arnhem heeft twee stadsboerderijen: Stadsboerderij Presikhaaf in Arnhem-Noord en Stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem-Zuid.

 

De Bekenstichting

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg De Bekenstichting, streeft naar het in stand houden, herstellen en verbeteren van de Veluwse sprengen, beken en vennen, alsmede de omgeving waarin deze voorkomen.

 

Vrienden van Meinerswijk

De Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhemse polderlandschap (VVM) heeft als doel meer mensen de natuur en cultuurhistorie in Arnhem-Zuid te laten kennen en waarderen. Hiervoor organiseert zij verschillende activiteiten, zoals wandelingen, excursies en lezingen.

KNNV afdeling Arnhem

Doelstellingen van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) zijn natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De afdeling Arnhem organiseert excursies, lezingen en cursussen.

Arnhem klimaatbestendig

Website van Platform Arnhem Klimaatbestendig om Arnhemmers te informeren en inspireren zelf aan de slag te gaan met het meer klimaatbestendig inrichten van hum omgeving, zodat de stad in de toekomst beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Historische Herberg Arnhem

Vijf keer per jaar, op vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur, is iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Arnhem, welkom in de Historische Herberg in de Molenplaats. Er zijn korte presentaties over actuele historische zaken en iedereen die iets te melden heeft over zijn historische activiteit krijgt twee minuten spreektijd.